• 1.resim

Av.GÜÇLÜ ŞAN

1978 Bakırköy doğumlu, Marmara Üniversitesi Hukuk  Fakültesi 2000 yılı mezunu, 29104 sicil no.lu İstanbul  Barosu’na kayıtlı olup, aile, boşanma ve mal rejiminin tasfiyesi davalarında avukatlık yapmaktadır.

İletişim

Bosanma Davalarının Açılma Koşulları

Boşanma sebeplerini genel ve özel sebepler olarak sayabiliriz.Davaların açılma koşulları:

1.Eşlerden birinin üçüncü bir kişiyle cinsel ilişki kurması ( zina yapması )

2.Eşlerden birinin, diğer eşin hayatına kastetmiş bulunması,

3.Eşlerden birisine diğer eşin,  pek kötü davranması,

4.Eşlerden birisine diğer eşin ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunması,

5.Eşlerden birinin suç işlemesi , diğer eşin onunla yaşamasının mümkün bulunmaması (imkansızlaşması)

6.Eşlerden birinin haysiyetsiz hayat yaşaması ve bu yüzden diğer eşin onunla yaşamasının mümkün olamaması

7.Eşlerden birinin, diğer eşi, evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek için terk etmiş olması ve haklı bir neden olmadığı halde ortak konuta dönmemesi,

8.Eşlerden birinin akıl hastası olup da, diğer eşin, bu hastalık nedeniyle ortak hayat çekilmez hale gelmiş ve akıl hastalığının iyileşmeyeceği de doktor raporu ile tespit edilmişse,

9.Evlilik birliğinin esaslı derecede temelinden sarsılmış olması,

10.Eşlerin boşanmada anlaşmış olmaları,

11.Reddedlilen boşanma davasına ait ret kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmiş ve eşlerin bir araya gelmemiş bulunmasıdır.

Boşanma Hukuku

 -