Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü ile Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sona Erer (TMK.225/1)

BAŞKA BİR MAL REJİMİNİN KABULÜ İLE EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ SONA ERER. (TMK.225/1) Eşlerin mal rejimine ilişkin sözleşme imzaladıkları uygulamada nadiren karşılaşılan bir olgu olsa da evlilikleri süresince noterde başka seçimlik mal rejimleri seçebilirler. Yeni bir mal rejiminin seçilmesiyle önceden tabii oldukları mal rejimi sona ermiş olur.
  • Eşler arasında noterde mal rejimi sözleşmesi yapılmışsa önceki mal rejimi, sözleşme ile sona ermiştir. Evlilik birliği devam etse dahi eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesine ilişkin görülebilirlik koşulu gerçekleşmiştir.
“… Ayrıca eşler, Noter huzurunda 18.10.2011 günü mal ayrılığı sözleşmesi imzalamaları nedeniyle bu sözleşme gereğince TMK.225/1. maddesine göre; mal rejimi sözleşme ile başka bir mal rejiminin kabulü ile sona erip ermeyeceğinde toplanmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki taraflar arasında boşanma davası derdest ise veya sözleşme ile de başka bir mal rejimi kabul edilmemiş ise; dava ekonomisi açısından, mal rejimine ilişkin davanın boşanma davasında verilecek kararın kesinleşmesinin beklenmesi gerekir. Dairenin yerleşmiş içtihatları bu yöndedir. Kaldı ki, somut olayda taraflar Noterde düzenleme şeklinde düzenlenen sözleşmeyle mal ayrılığı sözleşmesi imzalamışlardır. Bu durumda, önceki mal rejimi sözleşme ile sona ermesi halinde evlilik birliği devam etse dahi eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davanın görülmesi gerekir. (TMK. m.225/1 fıkrası) Eş anlatımla, eldeki dava için görülebilirlik koşulu gerçekleşmiştir. Hal böyle olunca, tarafların iddia, savunma, tüm delilleri noterde düzenlenen “mal ayrılığı “sözleşmesi” birlikte değerlendirilerek ve gerektiğinde dava dosyası uzman bilirkişiye tevdi edilerek alınacak bilirkişi raporundan da faydalanılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; yukarıda değinilen ilke ve kurallara göz ardı edilerek yazılı olduğu üzere karar verilmesi isabetsizdir.” (Y.8. HD., 09.05.2014, 2013/9751 E. – 2014/0106 K.)
Bu içerik 23.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 494 kez okundu.

Yorumlar (0)

Bu içeriğe henüz hiç yorum yapılmadı !! İlk yorum yapan siz olun.
YENİ YORUM YAP

Yorum Yap

İşlemin sonucunu giriniz.

Benzer İçerikler