Boşanma Nedeni Olarak: Başkası İle Evleneceğini Söylemek

Sevgisizliğin diğer bir yansıması olan “başkası ile evleneceğini söylemek de” evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında duygusal şiddete yönelik bir davranış olduğundan boşanma konusu davranışlardandır. (TMK. m. 166 f. I) Duygusal şiddetin en kötü olan durumlarından biridir. Ortada ispatı yapılabilecek bir ihanet yoktur. Belki de bir hayal ürünü ile mücadele edemeyeceğinizi düşündüren bir durum içinde olabilirsiniz. Bir eşin diğerine bir başkası ile evleneceğini söylemesi direk karşısındakine eksiklik hissi yaşatabilecek bir durumdur. Bunun en kötü yaşandığı durum ise diğer eşin bu konuda çaresizlik yanında duygusal anlamda hala beslediği bir ümidinin olması durumudur. İlgili kanun maddesine göre bu davayı açabilmek için yapılan istem akabinde genel kabul gören davranış boşanma kararı yönündedir. Bu konuda Yargıtay’da yapılan uygulamaya örnekler verelim: “…Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır. (HUMK. 254) Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz.Dosyada tanıkların olmamışı olmuş gibi ifade ettiklerini kabule yeterli delil ve olgu da yoktur. O halde davacı tanıklarının davalının birlik görevlerini yerine getirmediği ve başkası ile evleneceğini söylediğine ilişkin ve olaylara çok yakın tanık sözlerine değer verilerek isteğin kabulü gerekirken bu yön göz önünde tutulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.”Y2HD 28.05.2007 1**7-8**7 “…Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının davacıyı “Sevmiyorum, mektuplaştığım çocukla evleneceğim” dediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı boşanma davası açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.” Y2HD 07.06.2002 6**0-7**5

Bu içerik 10.04.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 430 kez okundu.

Yorumlar (0)

Bu içeriğe henüz hiç yorum yapılmadı !! İlk yorum yapan siz olun.
YENİ YORUM YAP

Yorum Yap

İşlemin sonucunu giriniz.

Benzer İçerikler