Eşin Kusurlu Davranışlarının Neler Olduğunun Gerekçeli Kararda Belirtmesi Gerekir.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/25371

K. 2017/3755

T. 3.4.2017

• GEREKÇELİ KARAR (Yerel Mahkemenin Hangi Delillerle Sonuca Ulaştığını Değil Dayanılan Delillerde Yer Alan Hangi Vakıanın Kabul Edildiğini Yargıtay Denetimine Elverişli Şekilde Gerekçeli Olarak Açıklaması Zorunlu Olduğu)

• ÇELİŞKİLİ KARAR (Mahkeme Gerekçeli Kararında Davacının Kusurlu Davranışları İle Müşterek Hayatın Sürdürebilmesi Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olduğu Kusurlu Olan Davalı Eşin de Boşanmayı İstemesi Sebebiyle Boşanmalarına Karar Vermiş Ancak Davalı Eşin Kusurlu Davranışlarının Neler Olduğunu Belirtmediği - Bu Haliyle Karar Kendi İçinde Çelişkili ve Yeterli Gerekçeden Yoksun Olduğu)

• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI (Kusurlu Olan Davalı Eşin de Boşanmayı İstemesi Sebebiyle Boşanmalarına Karar Vermiş Ancak Davalı Eşin Kusurlu Davranışlarının Neler Olduğunu Belirtmediği - Bu Haliyle Karar Kendi İçinde Çelişkili ve Yeterli Gerekçeden Yoksun Olduğu)

6100/m.297/1-c

2709/m.141/3

ÖZET : Yerel mahkemenin hangi delillerle sonuca ulaştığını değil, dayanılan delillerde yer alan hangi vakıanın kabul edildiğini Yargıtay denetimine elverişli şekilde gerekçeli olarak açıklaması zorunludur. Somut olaya gelince; mahkeme gerekçeli kararında davacının kusurlu davranışları ile müşterek hayatın sürdürebilmesi eşlerden beklenmeyecek derecede evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğu, kusurlu olan davalı eşin de boşanmayı istemesi sebebiyle boşanmalarına karar vermiş ancak davalı eşin kusurlu davranışlarının neler olduğunu belirtmemiştir. Bu haliyle karar kendi içinde çelişkili ve yeterli gerekçeden yoksun olup, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/1-c maddesindeki unsurları içermemektedir. Bu bakımdan gerekçesiz karar oluşturulması usule aykırı bulunmuştur.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Anayasanın 141/3. maddesi "bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır" buyurucu hükmünü içermektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinde de kararın kapsayacağı hususlar ayrıntılı biçimde belirtilmiş olup, bu maddenin 3. bendine göre, mahkeme kararlarında iki tarafın sav ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşmadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça gösterilmesi zorunludur. Yerel mahkemenin hangi delillerle sonuca ulaştığını değil, dayanılan delillerde yer alan hangi vakıanın kabul edildiğini Yargıtay denetimine elverişli şekilde gerekçeli olarak açıklaması zorunludur. Somut olaya gelince; mahkeme gerekçeli kararında davacının kusurlu davranışları ile müşterek hayatın sürdürebilmesi eşlerden beklenmeyecek derecede evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğu, kusurlu olan davalı eşin de boşanmayı istemesi sebebiyle boşanmalarına karar vermiş ancak davalı eşin kusurlu davranışlarının neler olduğunu belirtmemiştir. Bu haliyle karar kendi içinde çelişkili ve yeterli gerekçeden yoksun olup, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/1-c maddesindeki unsurları içermemektedir. Bu bakımdan gerekçesiz karar oluşturulması usule aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer bölümlerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ek Resimler

Bu içerik 06.06.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 620 kez okundu.

Yorumlar (0)

Bu içeriğe henüz hiç yorum yapılmadı !! İlk yorum yapan siz olun.
YENİ YORUM YAP

Yorum Yap

İşlemin sonucunu giriniz.

Benzer İçerikler