Eşit Kusurlu Eş Manevi Tazminat Alamayacağı gibi Manevi Tazminat Belirlenirken Hakkaniyet İlkesi Nazara Alınmalıdır.

ResimT.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/24742

K. 2017/3493

T. 29.3.2017

• HAKKANİYETE UYGUN MANEVİ TAZMİNAT (Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumlarına, Paranın Alım Gücüne Kişilik Haklarına Özellikle Aile Bütünlüğüne Yapılan Saldırının Ağırlığına Manevi Tazminat İsteyenin Boşanmaya Yol Açan Olaylarda Ağır Ya da Eşit Kusurlu Olmadığı Anlaşılmasına Nazaran Davacı Kadın Yararına Hükmolunan Manevi Tazminatın Az Olduğu/Hakkaniyet İlkesi İle 6098 S.K. 52. ve 58. Maddeleri Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği)

• MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (Boşanma - Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumlarına, Paranın Alım Gücüne Kişilik Haklarına Özellikle Aile Bütünlüğüne Yapılan Saldırının Ağırlığına Manevi Tazminat İsteyenin Boşanmaya Yol Açan Olaylarda Ağır Ya da Eşit Kusurlu Olmadığı Anlaşılmasına Nazaran Davacı Kadın Yararına Hükmolunan Manevi Tazminatın Az Olduğu/Hakkaniyet İlkesi İle 6098 S.K. 52. ve 58. Maddeleri Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdir Edileceği)

4721/m.4,174/2

6098/m.52,58

ÖZET : Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır ya da eşit kusurlu olmadığı anlaşılmasına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan manevi tazminat azdır. 4721 S.K. 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile, 6098 S.K. 52. ve 58. maddeleri nazara alınarak daha uygun miktarda manevi tazminat takdiri gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, manevi tazminatın ve yoksulluk nafakasının miktarı yönünden; davalı erkek tarafından ise, kusur belirlemesi, tazminat ve nafaka yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin tüm, davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır ya da eşit kusurlu olmadığı anlaşılmasına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile, Türk Borçlar Kanununun 52. ve 58. maddeleri nazara alınarak daha uygun miktarda manevi tazminat (TMK m. 174/2) takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran davacıya iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ek Resimler

Bu içerik 08.06.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 698 kez okundu.

Yorumlar (0)

Bu içeriğe henüz hiç yorum yapılmadı !! İlk yorum yapan siz olun.
YENİ YORUM YAP

Yorum Yap

İşlemin sonucunu giriniz.

Benzer İçerikler