Mahkeme Kararı ile Mal Ayrılığına Geçilmesi ile Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sona Erer. (TMK. 206)

Mahkeme Kararı ile Mal Ayrılığına Geçilmesi ile Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sona Erer. (TMK. 206)
  • Haklı bir sebep varsa, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir.
Özellikle aşağıdaki hallerde haklı bir sebebin varlığı kabul edilir: 1.Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması,
  1. Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması,
  2. Diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi,
  3. Diğer eşin istemde buluna eşe malvarlığı geliri, borçları veya ortaklık hakkında bilgi vermekten kaçınması,
  4. Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması
Eşlerden bir ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu sebebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.”
  • 206. maddesinde yer alan hallere rağmen boşanma hükmünün kesinleşmesini beklemek zaman ve hak kaybı yaratır!
  • 206. Maddesinin 1. Bendinde yer alan “ortaklıktaki payının haczedilmiş olması” ve 3. bendinde yer alan “ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi” halleri seçimlik mal rejimi olan mal ortaklığına ilişkin haller olduğu için uygulaması olmayıp; edinilmiş mallara katılma rejimine tabii eşler için mahkeme kararıyla olağanüstü mal rejimine (mal ayrılığına) geçilmesine ilişkin hallerden değillerdir.
TMK. 206. maddesinin 2. bendi “Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması” uygulaması açısından, diğer eşin geçirdiği kaza sonucu bedensel özrü nedeniyle çalışamaz hale gelmesi ancak ne çalışma gücü kaybı tazminatı ne de sosyal güvenlik kurumlarından bir ödeme almaması, kumar tutkusu yüzünden evine hiç para bırakmaması veya ayrıca evdeki değerli eşyaları satması, haklı olmayan ölçüde tüketim yada kötü yönetime dayalı olarak ciddi ölçüde eşin edinilmiş mallarında fiili azalma veya azalma tehlikesi, edinilmiş mallara katılma rejiminde TMK. m. 229. Anlamında değer olarak edinilmiş işlemler, eşin haklı bir sebep olmadan kazanç sağlayıcı bir işte çalışmaktan kaçınması, yine edinilmiş mallarda katılma rejiminde eşlerden birisi hakkında iflasın istenmesi veya eşlerden birisinin mallarının diğer eşin taleplerini engelleyecek veya ailenin ekonomik temelini sarsacak ölçüde haczi, harcamalardan eşini haberdar etmeme, ortak birikimleri ile satın alınan otomobilin eşin bilgisi dışında satılması ve diğer eşe danışılmadan bir takım ekonomik kararlar alınması, tarafların uzun süreden beri ayrı yaşamalarına ve bu süre içerisinde hiçbir konuda aralarında paylaşım olmamasına özellikle diğer eş hakkında açılan ceza ve tazminat davaları ile ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürdüğünün anlaşılması, eşin haber vermeden müşterek banka hesabındaki parayı çekerek kendi kişisel hesabına aktarması, diğer yandan eşin verdiği vekaletnameye dayanarak satılan evin parasını kendi hesabına yatırması
  • Eşlerin fiili olarak ayrı yaşamaları tek başına mal ayrılığına geçiş için yeterli değildir.
  • Mal ayrılığına geçiş davasıyla, 01.01.2002 tarihi öncesindeki mal ayrılığı rejimi dönemindeki katkı payı alacağı da istenebilir.
Bu içerik 23.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 644 kez okundu.

Yorumlar (0)

Bu içeriğe henüz hiç yorum yapılmadı !! İlk yorum yapan siz olun.
YENİ YORUM YAP

Yorum Yap

İşlemin sonucunu giriniz.

Benzer İçerikler