Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma & Tenfiz

TANIMA – TENFİZ NEDİR?

Yabancı mahkemeden verilen ve o devlet kanuna göre kesinleşmiş boşanma kararlarının Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı bir ülkede bir mahkeme kararının kesin hüküm veya delil gücünün kabul edilmesi ise tanıma olarak adlandırılmaktadır.

BOŞANMA TANIMA-TENFİZ DAVASI NEREDE AÇILIR?

Boşanma davalarına ilişkin yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma – tenfiz davalarında aile mahkemesi görevlidir. Yabancı mahkeme kararlarının tanıma-tenfizi kararları kendisine karşı tanıma-tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse İstanbul, Ankara veya İzmir Mahkemelerinden birinden istenebilir. 

 BOŞANMA TANIMA-TENFİZ  DAVASI NE KADAR SÜRER?

Yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararlarının tanınması – tenfizi ancak usulüne uygun biçimde açılmış bir dava varsa olanaklıdır. Eşler, mirasçılar, hukuki menfaatini kanıtlayabilen yabancı uyruklular tanıma-tenfiz isteminde bulunulabilir.

TANIMA – TENFİZİN DAVASININ UZUN SÜRMESİNİN SEBEPLERİ; her iki tarafın da kendilerini temsil edecek avukata vekaletname vermeleridir. Çünkü, kendisine karşı tanıma-tenfiz istenen eşe tebligat yapılması zorunludur. Hukuk usulü yasamızda; dava dilekçesinin, ön inceleme duruşma gününün, tahkikat duruşma gününün, sözlü yargılama ve hüküm duruşma gününün ve gerekçeli kararın tebliği gerekmektedir. Bu da yargılama esnasında davalıya 5 defa tebligat yapılması demektir. Yabancı ülkedeki Türk vatandaşına yapılacak tebligat ile yabancı ülkedeki yabancı uyrukluya yapılacak tebligat usulleri farklıdır. Yabancı uyrukluya yabancı ülkede tebligat yapılması için evraklar önce o ülkenin diline çevrilir sonra yurtdışı tebligat harcı vergi dairesine ödenir, bazı ülkeler tebligat için ekstra teminat tutarları isterler (100 USD ‘den aşağı değildir) sonra Adalet bakanlığı dış ilişkiler müdürlüğüne tebliğ olunacak evrakı T.C. Dışişleri Bakanlığı’na gönderir. Dışişleri bakanlığı ilgili ülke dışişleri bakanlığına göndererek, tebliğin yapılması istenir. Bu sürecin 6 ay olduğunu düşündüğümüzde, davanın neden 3-4 yıl süreceğini anlamış olursunuz. Türk uyruklu eşe yapılacak tebligat o ülke konsolosluk memurunca yapılabilirse de yine de yurtdışı tebligat işlemleri uzun süren, yorucu işlemlerdir. Türk eşe karşı tanıma-tenfiz istemli dava da en az 2 yıl sürer.

Yabancı ülkede boşanılan eşin adresi bilinmiyorsa; adres araştırması yapılacak bulunamazsa yabancı ülkede ilanen tebliğ yoluna gidilecektir.

TANIMA – TENFİZİN DAVASININ ÇOK KISA SÜREDE SONUÇLANMASININ YOLU;  Her iki eşin de Türkiye’deki tanıma-tenfiz işlemleri için Türkiye’deki avukatlara (yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu veya yabancı ülke noterliğinden olabilir) vekaletname vermesi halinde yukarıda anlattığım 3 yıllık süreç 1 haftaya düşmektedir. Bu yöntemde iki avukata vekaletname verilmiş olsa bile; yukarıda anlatılan süreçten çok daha az emek, para ve mesai harcanarak çözüme kavuşulmuş olur.

BOŞANMA TANIMA-TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı veya tasdikli sureti,
  • Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh.
  • Boşanma kararının aslı üzerine alınacak APOSTİL şerhi (genelde mahkeme kararının arka sayfasına yapılır.) Normal şartlarda kesinleşme şerhi mahkeme kararının üzerine bir damga şeklinde vurulduğundan, alınacak apostil hem boşanma kararını hem de kesinleşme şerhini kapsar. Fakat kesinleşme şerhi ayrı bir belge olarak verilmiş ise bu belgenin arkasına da Apostil şerhi alınması gereklidir.
  • Boşanma kararının, kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin, yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş olması,
  • Türkçe’ye tercüme yapıldıktan sonra resmi kurumlar (Noter veya Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş olması,
  • Türkiye’de tanımadavası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi (Yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz ibaresi mutlaka vekaletnamede bulunmalıdır.)

Ek Resimler

Bu içerik 24.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1211 kez okundu.

Yorumlar (0)

Bu içeriğe henüz hiç yorum yapılmadı !! İlk yorum yapan siz olun.
YENİ YORUM YAP

Yorum Yap

İşlemin sonucunu giriniz.

Benzer İçerikler