Blog

Avukat Güçlü ŞAN tarafından hazırlanmış makaleler.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

3. Hukuk Dairesi         2013/230 E.  ,  2013/1586 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :AİLE MAHK...

Boşanma Hukuku

6 Nisan 2021

Nafaka ve nafakanın artırılması davalarında faiz dava tarihinden değil, karar tarihinden itibaren başlar

Nafaka ve nafakanın artırılması davalarında faiz dava tarihinden değil, karar tarihinden itibaren başlar

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin  15.02.2016 tarihli 2016/381 E., 2016/1760 K. sayılı kararında "Yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre, nafaka ve nafakan...

Boşanma Hukuku

19 Mart 2021

Boşanmayla İlgili 100 Soru 100 Cevap

Boşanmayla İlgili 100 Soru 100 Cevap

Eşimden şiddet görüyorum. Devlet beni korur mu? 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca; A) Yaşadığınız yerde...

Boşanma Hukuku

19 Şubat 2021

Ölüm halinde mal paylaşımı nasıl olur?

Ölüm halinde mal paylaşımı nasıl olur?

Bir eşin ölümü halinde, iki ayrı tasfiye gündeme gelebilir. Biri miras hukukuna göre, yasal atanmış mirasçılar arasında terekenin paylaştırılması, diğer ise ail...

Boşanma Hukuku

19 Şubat 2021