Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma davası; boşanma, boşanmama ve boşan-a-mamayla sonuçlanır.

Boşanmayla sonuçlandığında; öncelikle yeni yaşama başlarsınız, boşanmaya bağlı olan tazminat ve nafakalarınızı ya hiç alamaz veya gerektiği kadar alamaz ya da daha yüksek tutarda alabilirsiniz. 

Davanın Boşanmamayla Sonuçlanması

Boşanmamayla sonuçlanması, bilinçli olarak hukuk etmemenizden veya boşanma iradesinden vazgeçmenizin sonucudur. Yeniden denersiniz, devam edersiniz çözmeniz gerekenleri çözmeye çalışmak olumlu sonuçlar  verebileceği gibi olumsuz, neticesiz de olabilir. Ancak hukuki süreci sonlandırmanız/vazgeçmeniz o dava tarihine kadar yaşanılan diğer bir ifadeyle eşe kusur olarak atfedilebilecek tüm olayların affedildiği, en azından hoşgörüyle karşılandığı anlamına geleceğinden; ileride açacağınız veya aleyhinize açılacak bir davada nazara alınacak olması sebebiyle "hukuki olarak yaratacağı olumsuzluk" önemlidir.

Davanın Boşanamamayla Sonuçlanması

Boşan-a-mamayla sonuçlanması ise eşinizden boşanmak istemişsinizdir, ancak hukuki süreci olması gerektiği gibi takip etmemeniz/edememeniz (usul ve süreye uymama), boşanma sebebi olarak dayanılan olayların boşanmayı gerektirici nitelikte sayılmaması, ispat edilememesi nedeniyle davanın reddi, ayrılık kararı verilmesi veya davanın açılmamış sayılması kararları sebebiyledir. Eşlerin boşanmaları, evlilik birliği içinde edindikleri malların paylaşımı için zorunlu olup, mal paylaşımı davasının öncüsü konumundadır. Yani mal paylaşımını da isteyemezsiniz (TMK.m.206 istisnalar mevcuttur)

Boşanma davası  yaşananlara, hislerinize göre değil, delillere göre verilir. Hukuk yüreği okumuyor; somut olan neyse ona göre karar alınıyor. 

Boşanma Davası Sonrası Mal Paylaşımı

Boşanma davasıyla birlikte veya sonrasında mal paylaşımı davası açısından da hak kaybı yaşanmaması için nitelikli hukuki destek önem arz eder. Nitekim anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına ilişkin konularda hazırlanan protokollerin onaylanmasıyla verilen boşanma kararları sonucunda uygulamada eşlerin büyük hak kayıpları yaşadıklarını çokça görmekteyiz. 

Boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli olur. Her iki boşanma dava türünün de hukuki, psikolojik, ekonomik kararlar alma, bilgi, deneyim ve uygulama sorumluluğu gerektiren, dünü-bu günü ve geleceği ilgilendiren zor, travmatik bir süreç olduğunu biliyoruz. 

SONUÇ OLARAK; tıbbi yardım (doktor) almadığınızda “sağlığınızı”, hukuki yardım (avukat) almadığınızda “haklarınızı” KAYBEDERSİNİZ !

Bakırköy Avukat Güçlü ŞAN