19 Şubat 2021

Ölüm halinde mal paylaşımı nasıl olur?

Ölüm halinde mal paylaşımı nasıl olur?

Bir eşin ölümü halinde, iki ayrı tasfiye gündeme gelebilir. Biri miras hukukuna göre, yasal atanmış mirasçılar arasında terekenin paylaştırılması, diğer ise aile hukukuna göre, mal rejiminin tasfiyesi davasıdır.

Ancak, sağ kalan eşin miras payının belirlenmesinden ÖNCE eşlerin edinilmiş malları için ÖNCELİKLİ OLARAK MAL REJİMİ TASFİYESİNİN YAPILMASI gerekmektedir.

Böylece önce eşlerin katılma alacağı hakları belirlenecek ve bundan sonra ölen eşin tüm malvarlığı üzerinde onun mirasçıları ile sağ kalan eş arasında miras paylaşımı yapılabilecektir.

Zira katılma alacağı, terekenin borcu olarak kabul edilir ve  mirasın paylaşımından mahsup edilmesi gerekir. Her iki davanın görüleceği mahkemeler farklıdır. Mirasın paylaşımında Sulh Hukuk Mahkemeleri, mal rejiminin tasfiyesinde ise Aile Mahkemeleri görevlidir.

Mal rejimi ölümle sona erdiğinde tasfiyeye konu malların değerleri tasfiye anına göre belirlenir. (TMK. m. 232, 235/1) Yani karar tarihine yakın bir tarihteki değerleri esas alınacaktır.

Bakırköy Avukat Güçlü Şan

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

3. Hukuk Dairesi         2013/230 E.  ,  2013/1586 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :AİLE MAHK...

Boşanma Hukuku

6 Nisan 2021

Nafaka ve nafakanın artırılması davalarında faiz dava tarihinden değil, karar tarihinden itibaren başlar

Nafaka ve nafakanın artırılması davalarında faiz dava tarihinden değil, karar tarihinden itibaren başlar

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin  15.02.2016 tarihli 2016/381 E., 2016/1760 K. sayılı kararında "Yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre, nafaka ve nafakan...

Boşanma Hukuku

19 Mart 2021

Boşanmayla İlgili 100 Soru 100 Cevap

Boşanmayla İlgili 100 Soru 100 Cevap

Eşimden şiddet görüyorum. Devlet beni korur mu? 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca; A) Yaşadığınız yerde...

Boşanma Hukuku

19 Şubat 2021